skip to Main Content

Tijdelijke lokatie bijeenkomsten

Wij zijn op zoek gegaan naar een andere locatie, waar we tijdelijk onze lezingen etc. kunnen houden. Gelukkig hebben we een goed alternatief gevonden en wel het verenigingsgebouw van de IJsbaan in Baarn.In dit gebouw is een grote ruimte waar…

Meer lezen?

Stand van zaken excursies

Corona reglement. De excursiecommissie heeft gekeken naar mogelijkheden om toch nog excursies te organiseren. We hebben een Corona reglement gemaakt en deze wordt bij het reeds bestaande reglement toegevoegd. Deelnemers moeten ook het Corona reglement goed doorlezen en voor zichzelf…

Meer lezen?

Alle bijeenkomsten zijn afgelast tot september

Gezien de huidige ontwikkelingen rond het coronavirus heeft het bestuur van de Afdeling besloten dat de bijeenkomst (de 'derde maandag van de maand') tot september 2020 niet doorgaan. Ook het Geologisch Museum Hofland heeft de deuren gesloten. De vervallen lezingen…

Meer lezen?

Stand van zaken excursies

Het Coronavirus heeft helaas grote invloed op onze geplande excursies in het voorjaar. Wij moeten een aantal excursies gaan annuleren. Er zullen ook excursies verplaatst worden naar het najaar. Veel mensen hebben zich erop verheugd, dagen vrij gepland en sommigen…

Meer lezen?

Fossielenexcursie Tsjechië afgelast ivm coronavirus

In verband met het coronavirus moet de Excursiecommissie de fossielenexcursie naar Tsjechië helaas afgelasten. De grenzen van Tsjechië  zijn voor de komende 3 maanden gesloten voor Nederland. De Excursiecommissie streeft ernaar om de excursie opnieuw in te plannen voor het…

Meer lezen?

Bijeenkomst 16 maart afgelast

Bijeenkomst 16 maart afgelast Gezien de huidige ontwikkelingen rond het coronavirus heeft het bestuur van de Afdeling besloten dat de bijeenkomst (de 'derde maandag van de maand') van aanstaande maandag 16 maart niet doorgaat. Bovendien heeft het Geologisch Museum Hofland…

Meer lezen?

Cursussen NGV 2020

De Nederlandse Geologische Vereniging organiseert regelmatig cursussen voor haar leden. In 2020 starten de volgende cursussen: Geologie van Nederland door docent Hans de Jong. Plaats Arnhem, op 1, 8 en 22 febr 2020 Geologie en landschappen van Europa door docent Marcel…

Meer lezen?

18 april: Engeland (Small Britain)

Een mooi land met een enorme variatie in landschappen, een enorme geologische geschiedenis en met heel veel kust. Plekken om langs de kust te struinen en bijv. fossielen te zoeken of in Cornwall, zover het nog mogelijk is, de verlaten “halden”…

Meer lezen?

Bibliotheek

Coen Wildervanck heeft aangegeven dat hij per 1 januari 2020 stopt als bibliothecaris van onze afdeling. Coen beheert al sinds eind 2003 de bibliotheek van de afdeling. Het bestuur is Coen heel veel dank verschuldigd voor het vele (en vaak…

Meer lezen?

Contributie 2020

Het bestuur heeft besloten de contributie met ingang van 2020 met EUR 1,50 te verhogen naar EUR 20,00. De contributie voor een jeugd lidmaatschap gaat met EUR 1,00 omhoog nar EUR 11,00. Tijdens de algemene ledenvergadering in januari 2019 hebben…

Meer lezen?
Back To Top