Skip to content
De Geo-graaf

Onze geologische vereniging heeft ook een eigen mededelingenblad: de Geo-graaf. De Geo-graaf (meestal 24 pagina’s) verschijnt vijf keer per jaar en bevat: geologische en mineralogische artikelen, excursieverslagen, aankondigingen van activiteiten, beschrijvingen van vindplaatsen, overzicht geologische, mineralogische beurzen, etc..

Voorbeeld van een Geo-graaf (de Geo-graaf van nov-dec 2022)

Aanleveren kopij van de Geo-graaf.
De Geo-graaf verschijnt vijf keer per jaar begin januari, maart, mei, september en november. Kopij inleveren uiterlijk de 18e voorafgaande aan de maand van verschijning bij de redactie van de Geo-graaf. Teksten bij voorkeur zonder opmaak in een standaards tekstverwerkingsprogramma. Foto’s apart aanleveren (dus niet in de tekst plakken). Kwaliteit van de foto: 300dpi en minimaal 1Mb. Graag in de tekst aangeven waar de foto ongeveer moet staan en wat het bijschrift van de foto is.

Bibliotheek

Wij hebben een uitgebreide bibliotheek met veel boeken, tijdschriften, excursiegidsen op het terrein van geologie, mineralogie, gesteenten, fossielen, etc. Uitleen van de boeken tijdens de maandelijkse bijeenkomsten is gratis; een catalogus is beschikbaar.

Lenen moet echter wel gepland worden, er is maar een beperkte verzameling boeken beschikbaar bij de bijeenkomsten.

Het bestuur is op zoek naar een nieuwe bibliothecaris.

De catalogus in Excel

 

Back To Top