Skip to content
Informatie over de fusie NGV en GEA

Op deze pagina kunt u de informatie aantreffen over de fusie tussen de NGV en GEA. Deze informatie heeft u nodig voor de komende algemene vergaderingen waarin u uw stem kunt uitbrengen over de fusie. De informatie op deze pagina is deels ook al naar u opgestuurd via de Nieuwsbrief en de Geo-graaf.

De volgende documenten zijn mogelijk van belang voor u (klik op de link om het document te openen en op het geopende document om het te vergroten):

Resultaten enquête van mei dit jaar  of download het document

Geo-graaf 2023-04: Wat betekent aansluiting van de afdeling bij de LVGA voor mij?  of download het document

Bestuursnotitie Geo-graaf 2023-04: Fusie NGV-GEA  of download het document

Verslag ALV 23-10-2023  of download het document

Concept statuten of download het document

Verslag ALV 20-11-2023 of download het document

Kort samengevat : wat betekent aansluiting van de afdeling bij de LVGA voor mij?
 (het lidmaatschap per 1 jan 2024 van de afdeling 22,50 en van de LVGA 40,00 euro)

Voor alle duidelijkheid nog even kort alles op een rijtje:

  1. Afdelingslid en lid NGV en/of GEA: er verandert niets; lidmaatschap van de NGV en/of GEA gaat over in (één lidmaatschap) van de LVGA. Kosten 22,50 + 40,00.
  2. Afdelingslid (vóór 1 jan 2024) en wil geen volledig lid worden van de LVGA: wordt beperkt lid LVGA zonder extra kosten en dat zolang hij afd.lid is/blijft. Het afdelingslid is dan verzekerd via de LVGA en krijgt de landelijke nieuwsbrief. Kosten 22,50.
  3. Afdelingslid ná 1 jan 2024 en wil geen volledig lid worden LVGA: betaalt 4,00 per jaar voor het beperkt lidmaatschap (verzekering/landelijke nieuwsbrief); totaal dus 22,50 + 4,00.
  4. Begunstigers/donateurs: betalen alleen de kosten afd.lidmaatschap van 22,50, krijgen het mededelingenblad de Geo-graaf en afd.nieuwsbrief, mogen bijeenkomsten bijwonen, maar hebben geen stemrecht en geen deelname aan excursies (ivm verzekering)
Back To Top