skip to Main Content

Tijdelijke lokatie bijeenkomsten

Wij zijn op zoek gegaan naar een andere locatie, waar we tijdelijk onze lezingen etc. kunnen houden. Gelukkig hebben we een goed alternatief gevonden en wel het verenigingsgebouw van de IJsbaan in Baarn.
In dit gebouw is een grote ruimte waar we volledig coronaproef met zo’n 40 personen op 1.5m afstand van elkaar bijeen kunnen komen. Gemiddeld komen er zo’n dertig leden/gasten. Er is voldoende ventilatie, 5 toiletten, koffie/thee voorziening, deuren kunnen worden opengezet, etc. Voorlopig hebben wij deze ruimte t/m december vastgelegd. Het verenigingsgebouw is aan De Geerenweg 16 in Baarn en ligt evenwijdig langs de A1. Voor het gebouw is een groot parkeerterrein, dat ook gebruikt wordt voor het tegenoverliggende sportcentrum De Trits.

Zie ook: https://geologieutrecht.nl/bijeenkomsten/

Back To Top