Skip to content

Korte samenvatting lezing NGV Utrecht en ’t Gooi, 17 september 2018

Onderzoek van mergel & vuursteen uit Zuid Limburg en België,

Bijzondere verschijnselen en eigenschappen van vuursteen

Kalksteen en vuursteen zijn twee totaal verschillende mineralen maar toch bestaat hiertussen een innig verband.

Tussen de krijtlagen van Zuid Limburg zoals in de ENCI groeve in Maastricht bevinden zich talloze vuursteenklompen die soms geheel uit kwarts bestaan maar soms ook nog voor een gedeelte uit kalksteen. Aan half verkiezelde fossielen zien we onder de microscoop dat het ontstaan van vuursteen een substitutieproces is geweest waarbij kalksteen geheel of gedeeltelijk is vervangen door vuursteen (Foto).

Er zijn echter een aantal microfossielen en micromineralen die tijdens de verkiezeling volkomen in tact gebleven zijn en die zowel in kalksteen als in vuursteen voorkomen. Het is daarom interessant deze uit de kalksteen te isoleren en te onderzoeken. zijn. We komen dan in een onbekende wereld terecht van grote schoonheid.

Over vuursteen bestaan nog steeds onopgeloste vragen en raadsels. De volgende interessante onderwerpen hieromtrent zullen vanavond hierover onder de loep genomen worden:

  •  Vuursteenvorming in graafgangen
  • Mechanisme van ijzerinfiltratie in vuursteen
  • Het ontstaan van banderingen in vuursteen
  • Vuurstenen uit het Ordovicium
  • Herkomst van rolvuurstenen c.q. Maaseieren
  • Botresten in vuursteen
  • Effecten die ontstaan bij verhitting van vuursteen

 

Back To Top