Skip to content

De Steengroeve van Winterswijk is de enige plek in Nederland waar sedimenten uit de Trias-tijd aan het daglicht komen. Al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw wordt hier een fijnkorrelige grijze kalksteen, Muschelkalk genoemd, gewonnen die vooral wordt gebruikt in de wegenbouw. Dit gesteente stamt uit het vroege Midden-Trias, zo rond 245 miljoen jaar oud. Een halve eeuw geleden ontdekten amateurgeologen dat er veel fossielen te vinden zijn: voetsporen, resten van zeereptielen, vissen (zie plaatje), schelpjes en nog veel meer. Het onderzoek daaraan gaat nog steeds door. We weten nu dat Winterswijk de rijkste Muschelkalk-vindplaats ter wereld is. Enkele jaren geleden werd een bovenliggende laag ontdekt uit het Late Trias, ongeveer 205 miljoen jaar oud. Die laag bleek stampvol minuscule vissen- een haaientandjes te zitten (zie plaatje). In de lezing vertel ik over de geschiedenis van de groeve, over de fossielen en over het nog altijd doorgaande onderzoek.

Back To Top