Skip to content

DE EVOLUTIE VAN DE VISSEN

Zaterdag, 10 sep 2016 13.30 uur

Henk Diependal

Museon Den Haag.

Vissen vormen de grootste groep vertebraten op de wereld en hebben een evolutionaire geschiedenis die zo’n 450 miljoen jaar in de tijd terug gaat. In deze lezing schetst Henk in grote lijnen de evolutie van de vissen om zich daarna te richten op de fossiele vissen die in Nederland zijn/worden gevonden. De aandacht gaat in het bijzonder uit naar de visvondsten uit de Winterswijkse steengroeve.
De afzettingen in de Winterswijkse steengroeve bestaan uit kalken, mergelige kalken en dolomieten, de Muschelkalk afzettingen, uit het Midden Trias. Er is het nodige onderzoek verricht naar de mariene reptielen uit de groeve, zoals de Nothosaurus, en de voetsporen van landreptielen, maar deze keer komen de vissen prominent voor het voetlicht.

Henk Diependaal is afgestudeerd als fysisch geograaf. Zijn eerst vrijblijvende interesse in fossielen heeft nu, na het beëindigen van zijn actieve loopbaan, een vervolg gekregen in de vorm van een promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht naar de fossiele vissen uit de Winterswijkse steengroeve.

De Haagse Geologische Vereniging (HGV) organiseert regelmatig lezingen in het Museon. Deze lezingen vinden plaats op zaterdagen en beginnen om 13:30 uur. Lezingen van de HGV zijn gratis bij te wonen als u beschikt over een geldig toegangsbewijs van het Museon.
Aanmelden, informatie over de lezingen en over de HGV bij Rose Denters (dentersrose@gmail.com).

Zie ook: www.haagsegeologischevereniging.nl

 

 

Back To Top