Skip to content

Herstart werkgroep Fossielen

Naast de werkgroep Mineralen heeft onze afdeling ook een werkgroep Fossielen. Deze werkgroep herstart op zaterdag 20 februari 2016 van 10.00 – 12.00 uur zijn activiteiten. Alle geïnteresseerden in fossielen van harte welkom in het geologisch museum Hofland. Als eerste activiteit staat dan een inleiding van Ben Flokstra op het programma over de zee-egels van Hannover. Daarnaast kan een ieder ook eigen vondsten meenemen om te determineren. Aan deze eerste bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Graag aanmelden bij onze secretaris Nico Zethof (snszethof@gmail.com).

Ook zijn er dit voorjaar twee vervolgdata bekend, nl. 19 maart en 16 april. Schroom niet om u aan te melden.

Back To Top