Skip to content

Planten leven  hoofdzakelijk op een losse ondergrond van verwering- en erosiemateriaal zoals zand en klei. Dieren leven voornamelijk tussen deze plantenwereld. In deze lezing maken we kennis met de grond waarop wij, en ook al deze planten en dieren leven.

Alle gesteentesoorten kunnen we terugvinden in de gesteentekringloop. Van hieruit gaan we dan ook de verschillende processen bekijken in de aardkorst. Hierbij zien we hoe mineralen, ertsen en gesteente worden gevormd en maken we kennis met de meest voorkomende soorten gesteenten. Op het einde gaan we op zoek in ons eigen Nederland naar de gesteentesoorten die we aan de oppervlakte kunnen vinden. Dit zullen er veel meer zijn, dan dat je eigenlijk zou verwachten. In ons land kunnen we maar op een aantal plaatsen vaste rotsen vinden. Wist je, dat het oudste stukje land van Nederland al ruim 300 miljoen jaar oud is. Uiteindelijk komen we ook nog zand, klei, grind, veen en andere grondsoorten tegen. Dus de ondergrond waar alles op groeit en bloeit.

Deze bijeenkomst wordt gehouden op de tijdelijke locatie:  het verenigingsgebouw van de IJsbaan, De Geerenweg in Baarn.

 

Back To Top