Skip to content

Robert Rensing heeft tweemaal een lezing verzorgt op de werkgroep mineralen over het mineraal kwarts. Voor de verenigingsavond is Robert gevraagd deze lezingen  te combineren tot een lezing.

Iedereen kent kwartskristallen wel van beurzen of heeft er een aantal in zijn of haar verzameling. Mogelijk heb je ze zelf gevonden want kwarts behoort tot de meest voorkomende mineralen. 

Er is veel te vertellen over de kwartsgroep. Deze groep bestaat uit veel mineralen en kwarts komt voor in uiteenlopende groeivormen en kristalvormen. Ik zal bij veel aspecten stilstaan en hopelijk gaat u met de nodige kennis over dit mineraal weer naar huis.

Back To Top