Skip to content

Voor onze kust ligt een immense verdwenen wereld;: Doggerland. Daar waar nu de Noordzee is, was in de afgelopen miljoen jaar meestal land: een weids rivierdal met de voorlopers van Rijn, Maas en Theems, Vroege mensachtigen bezochten dit gebied al 950.000 jaar geleden. In de ijstijden was het een uitgestrekte steppe, met kuddes mammoeten, rendieren en paarden. Het was ook het jachtterrein van onze naaste verwant, de Neanderthaler. Door aanhoudende stijging van de zeespiegel verdween Doggerland onder water.

Dr. Luc Amkreutz is conservator Prehistorie bij het RMO Leiden. Hij promoveerde in 2012 op onderzoek naar het neolithisatieproces. Hij is betrokken bij uiteenlopende steentijdonderzoeken in Noordwest-Europa, waaronder Doggerland.

Back To Top