Ga naar hoofdinhoud

De agenda jaarvergadering d.d. 15 januari 2018:

1. Opening en mededelingen
2. Verslag vorige jaarvergadering d.d. 16 januari 2017: zie Geo-graaf nr 2, maart/april 2017
3. Jaarverslag secretaris (*)
4. Financiën (*)

a. Financieel verslag 2017
b. Verslag Kascommissie 2017
c. Benoeming leden Kascommissie 2018
d. Begroting 2018
e. Voorstel tot verhoging contributie 2019 met maximaal € 1,00 (onder voorbehoud dat het bestuur dit noodzakelijk acht)

5. Verslagen van de werkgroepen (*)
6. Rondvraag en sluiting

Na de pauze brengt de excursiecommissie een terugblik en een vooruitblik, gevolgd door een verloting.

(*)= van deze agendapunten zijn in de Geo-graaf 2017-01 artikelen opgenomen. Eventuele ontbrekende stukken worden tijdens de jaarvergadering uitgereikt.

 

Back To Top