Skip to content

Zoombijeenkomst 17 januari                             

Aanmelden vanaf 19.30 uur. Zie onderaan deze pagina
19.45 uur, opening door de voorzitter
19.50-20:15 uur Algemene Ledenvergadering
20.15 -20.30 uur pauze
20:30 – 21:00 Presentatie Excursiecommissie

Agenda Ledenvergadering

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag vorige ledenvergadering d.d. 17 mei 2021 (zie Geo-graaf nr 4, september/oktober 2021)
 3. Jaarverslag secretaris (*)
 4. Financiën (**)
  1. Financieel verslag 2021
  2. Verslag Kascommissie 2021
  3. Benoeming leden Kascommissie 2022
  4. Begroting 2022
 5. Verslagen van de werkgroepen (*)
 6. Samenstelling bestuur
 7. Rondvraag en sluiting

(*)= van deze agendapunten zijn in de Geo-graaf 2022-1 (jan/feb) artikelen opgenomen.
(**) Jaarverslag wordt 1 week voor jaarvergadering per e-mail naar leden verzonden (aan leden waarvan het e-mailadres bekend is).

Excursiecommissie

 • Terugblik 2021
 • Vooruitblik 2022

Aanmelden:

De bijeenkomst start om 19:40 en eindigt om 21:00. Mochten er veel vragen zijn is het geen probleem dat we wat uitlopen.

De link is open vanaf 19:30, zodat mensen eventueel van tevoren nog even kunnen “chatten’

U kunt zich aanmelden voor deze online bijeenkomst via:

https://zoom.us/j/98101512357?pwd=eFRmMHJoZUhjSTlvdndxZGh0QkV1QT09

 

NB: Indien u nog geen zoom heeft geïnstalleerd moet dat eerst gebeuren, door op de link te klikken wordt u gevraagd Zoom te installeren

Back To Top