Skip to content

Contributie 2020

Het bestuur heeft besloten de contributie met ingang van 2020 met EUR 1,50 te verhogen naar EUR 20,00. De contributie voor een jeugd lidmaatschap gaat met EUR 1,00 omhoog nar EUR 11,00. Tijdens de algemene ledenvergadering in januari 2019 hebben de leden toestemming gegeven voor deze contributieverhoging.

De afgelopen 7 jaar is de contributie ongewijzigd gebleven, maar dit is gezien de gestegen porto en drukkosten niet langer verantwoord.

De leden die een machtiging hebben afgegeven voor automatische innen van de contributie, ontvangen binnenkort een email wanneer de contributie 2020 automatische wordt afgeschreven.

Degene die geen machtiging hebben afgegeven krijgen ook een email. Alleen in deze email worden deze leden verzocht de contributie voor 2020 over te maken. Ook wordt hen verzocht een automatische incasso af te geven.

Back To Top