skip to Main Content

Stand van zaken excursies

Corona reglement.

De excursiecommissie heeft gekeken naar mogelijkheden om toch nog excursies te organiseren. We hebben een Corona reglement gemaakt en deze wordt bij het reeds bestaande reglement toegevoegd. Deelnemers moeten ook het Corona reglement goed doorlezen en voor zichzelf een goede afweging maken of men mee kan met een excursie. Ook zullen deelnemers zich aan de regels moeten houden. Op deze manier is het toch mogelijk om excursies te organiseren.

U moet er rekening mee houden dat alle excursies onder voorbehoud zijn omdat het virus zich nog steeds onder ons bevindt en het niet te voorspellen is hoe alles zich gaat ontwikkelen aankomende tijd.

Mineralenexcursies

Excursie België 19 en 20 september

Voor de weekend is er een excursie naar België gepland. Op dit moment is het verboden om groeves te betreden in België. Zoekers worden geweerd ivm het Coronavirus.

De kans is dus heel groot dat wij moeten uitwijken naar een andere bestemming en dan is Duitsland een goede optie. Wij moeten bekijken of dit een 1 of 2 daagse excursie gaat worden en ook de bestemming is nu nog niet duidelijk. Alles zal afhangen waar wij toestemming kunnen krijgen. Zodra dit duidelijk is verschijnt dit op de site.

Excursie Bulgarije 28 september tot 5 oktober

Voor deze week staat Bulgarije al lang in de planning en alle deelnemers hopen natuurlijk dat deze mooie reis door kan gaan. Alles hangt af van de ontwikkelingen m.b.t. het Corona virus. Wij houden dit goed in de gaten en zullen tijdig met de deelnemers beslissen of de reis wel of niet door kan gaan.

Fossielenexcursies

De fossielen commissie heeft voor dit najaar een 2-tal eendaagse excursies opgenomen in het programma. In verband met het Coronavirus wat zich nog steeds onder ons bevindt en waarvan het aantal besmettingen misschien nog groter gaat worden willen we ons beperken tot eendaagse excursies waarbij we ook zeker de regels volgens het RIVM kunnen handhaven. Tevens beperken we ons daarom ook tot de maand september.

Ons programma ziet er als volgt uit.

Bezoek aan groeve Markelo. Omdat het aantal personen dat toegestaan wordt op het terrein maximaal 10 is, hebben we 2 data gereserveerd voor deze excursie. Deze zijn op de vrijdagen 11 September en 25 September. Hierbij kunt U zich gaan inschrijven voor één van deze data.

Een tweede excursie gaat naar het Kaloot en aansluitend naar het Banjaardstrand in Zeeland op zondag 20 September. Voor deze excursie hebben we een gids bereid gevonden die ons deze dag gaat begeleiden en die ons alles kan vertellen over de vondsten. Dit is Hester Loeff die toevallig ook in de laatste Grondboor en Hamer nog een stuk heeft geschreven en tevens de winnaar is van de P. van der Lijn aanmoedigingsprijs. Kijk eens op haar website https://hesterloeff.nl/over. Het zal daarom een bijzondere excursie worden.

Back To Top