Skip to content

Op maandag 24 oktober staat de Vierde Maandag (let op 17 oktober valt in de herfstvakantie) staat de Derde Maandag in het teken van de Beste Vondstverkiezing. Het bestuur nodigt alle leden uit om hun mooiste vondst van na oktober 2022 te komen presenteren. Per kandidaat is er maximaal vijf minuten beschikbaar en het wordt aanbevolen om een korte powerpointpresentatie te gebruiken. In de presentatie kunnen bijvoorbeeld foto’s van de vindplaats en van de vondst worden getoond. Voor de drie winnaars zijn er een trofee en de eeuwige roem beschikbaar. Na de pauze zal er een verloting ten bate van de verenigingskas worden gehouden. Uw inbreng in de vorm van stenen, mineralen, fossielen en aanverwante artikelen is van harte welkom.

Back To Top