skip to Main Content
De Geo-graaf

Onze geologische afdeling heeft ook een eigen mededelingenblad: de Geo-graaf. De Geo-graaf (meestal 28 pagina’s) verschijnt vijf keer per jaar en bevat: geologische en mineralogische artikelen, excursieverslagen, aankondigingen van activiteiten, beschrijvingen van vindplaatsen, overzicht geologische, mineralogische beurzen, etc..

Inhoud Geo-graaf 2018-04

Voorwoord van onze voorzitter
De derde maandag van de maand
Mineralenexcursie naar Slowakije-Hongarije
Een reis naar Marokko in 2018
Fossielenexcursie Denemarken
Voor de jeugd!

Aanleveren kopij van de Geo-graaf.
De Geo-graaf verschijnt vijf keer per jaar begin januari, maart, mei, september en november. Kopij inleveren uiterlijk de 18e voorafgaande aan de maand van verschijning bij de redactie van de Geo-graaf. Teksten bij voorkeur zonder opmaak in een standaards tekstverwerkingsprogramma. Foto’s apart aanleveren (dus niet in de tekst plakken). Kwaliteit van de foto: 300dpi en minimaal 1Mb. Graag in de tekst aangeven waar de foto ongeveer moet staan en wat het bijschrift van de foto is.

De bibliotheek

Wij hebben een uitgebreide bibliotheek met veel boeken, tijdschriften, excursiegidsen op het terrein van geologie, mineralogie, gesteenten, fossielen, etc. Uitleen van de boeken tijdens de maandelijkse bijeenkomsten is gratis; een catalogus is beschikbaar.
Bibliothecaris is Coen Wildervanck, tel. 030 6380443, emailadres: Coen Wildervanck

 

Zie voor de indeling van de catalogus in PDF:  indeling

Download de catalogus (Microsoft Excel formaat) of in PDF: catalogus in PDF

Back To Top