Ga naar hoofdinhoud
De Geo-graaf

Onze geologische afdeling heeft ook een eigen mededelingenblad: de Geo-graaf. De Geo-graaf (meestal 28 pagina’s) verschijnt vijf keer per jaar en bevat: geologische en mineralogische artikelen, excursieverslagen, aankondigingen van activiteiten, beschrijvingen van vindplaatsen, overzicht geologische, mineralogische beurzen, etc..

Inhoud Geo-graaf 2019-05

  • Voorwoord van onze voorzitter
  • De derde maandag van de maand
  • Bibliotheek
  • Van de excursiecommissie
  • Bezoek aan Berend Jan en Aaltje
  • Voor de jeugd!
  • Mineralenexcursie Tsjechië, Moravië
  • Contributie 2020
  • 15 Vragen aan Ruut Westerbeek

Aanleveren kopij van de Geo-graaf.
De Geo-graaf verschijnt vijf keer per jaar begin januari, maart, mei, september en november. Kopij inleveren uiterlijk de 18e voorafgaande aan de maand van verschijning bij de redactie van de Geo-graaf. Teksten bij voorkeur zonder opmaak in een standaards tekstverwerkingsprogramma. Foto’s apart aanleveren (dus niet in de tekst plakken). Kwaliteit van de foto: 300dpi en minimaal 1Mb. Graag in de tekst aangeven waar de foto ongeveer moet staan en wat het bijschrift van de foto is.

De bibliotheek

Wij hebben een uitgebreide bibliotheek met veel boeken, tijdschriften, excursiegidsen op het terrein van geologie, mineralogie, gesteenten, fossielen, etc. Uitleen van de boeken tijdens de maandelijkse bijeenkomsten is gratis; een catalogus is beschikbaar.
Bibliothecaris is tot 1 januari 2020 Coen Wildervanck, tel. 030 6380443, emailadres: Coen Wildervanck

Voor de periode na 1 januari 2020 is het bestuur op zoek naar een nieuwe bibliothecaris. Zie Geo-graaf van november/december 2019.

Zie voor de indeling van de catalogus in PDF:  indeling

Download de catalogus (Microsoft Excel formaat) of in PDF: catalogus in PDF

Back To Top