skip to Main Content
Excursies

Op deze site kunt u zich aanmelden voor de excursies. Nadat u het aanmeldingsformulier heeft ingevuld krijgt u aansluitend de bevestiging van de aanmelding. Later volgt per e-mail de definitieve bevestiging van de deelname, nadat duidelijk is dat er voldoende plaats is en na de betaling van de kosten. Door ondertekening van een deelnemerslijst bij de start van een excursie verklaart de deelnemer zich er van bewust te zijn dat deelname aan de excursie op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico en volgens het gestelde in het excursiereglement geschiedt. De deelnemer moet een een individuele aansprakelijkheidsverzekering hebben.

In het verleden is gebleken dat sommige excursies erg populair zijn (met name fossielenexcursies). Hierdoor is het mogelijk zijn dat niet iedereen mee kan. Over het algemeen zoeken we bestemmingen waar het aantal deelnemers minder belangrijk is, maar soms kan het zo zijn dat om praktische redenen het aantal deelnemers beperkt is. Het is voor deze excursies dus zaak zich tijdig aan te melden. Hiervoor hanteren we het standpunt dat het moment van inschrijven leidend is, zolang de betaling binnen enkele dagen is voldaan. Om iedereen de kans te geven zich tijdig aan te melden en zich daarop voor te bereiden wordt het moment van inschrijven aangegeven via de Geo-graaf.

Als een excursie volgeboekt is hebben leden van NGV afdeling Utrecht en ’t Gooi voorrang boven niet leden ondanks of een niet lid zich eerder heeft aangemeld. U kunt zich hier als lid opgeven.

Hesjes
Tegenwoordig  is het in veel werkende groeves verplicht bij een bezoek een oranje reflecterend veiligheidshesje te dragen. Ook in andere groeves doen we dit voor herkenning. De excursiecommissie heeft nog veiligheidshesjes met een aantrekkelijk clublogo er op in voorraad. Deze kunnen tegen kostprijs, 5 Euro, tijdens een excursie worden gekocht.

Het reglement en voorwaarden kunt u hier vinden: Reglement en voorwaarden

U kunt het reglement ook downloaden (300Mb)

Programma najaar 2019

Momenteel is voor een aantal excursies nog geen exacte datum en/of prijs bekend. Tot het moment dat deze gegevens bekend zijn vindt u op deze pagina nog niet de gegevens van de najaarsexcursies en kunt u zich nog niet aanmelden voor een najaarsexcursie.

In de Geo-graaf van mei/augustus 2019 stond vermeld dat de site vanaf zaterdag 22 juni 17:00 uur opengesteld wordt. Deze openstelling kan helaas niet gehaald worden. Het streven is nu om vanaf zaterdag 6 juli 17:00 uur de aanmelding via de site te starten. 

Driedaagse fossielenexcursie De Boulonnais (Cap Blanc Nez)

20 t/m 22 september 2019

Lees meer

Driedaagse mineralenexcursie Eifel

4 t/m 6 oktober 2019

Lees meer

Eendaagse fossielenexcursie Overijssel

18 oktober 2019

Lees meer
Een impressie van eerdere excursies
Back To Top