skip to Main Content

Op deze site kunt u zich aanmelden voor de excursies. Nadat u het aanmeldingsformulier heeft ingevuld krijgt u aansluitend de bevestiging van de aanmelding. Later volgt per e-mail de definitieve bevestiging van de deelname, nadat duidelijk is dat er voldoende plaats is en na de betaling van de kosten. Door ondertekening van een deelnemerslijst bij de start van een excursie verklaart de deelnemer zich er van bewust te zijn dat deelname aan de excursie op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico en volgens het gestelde in het excursiereglement geschiedt. De deelnemer moet een een individuele aansprakelijkheidsverzekering hebben.

In het verleden is gebleken dat sommige excursies erg populair zijn (met name fossielenexcursies). Hierdoor is het mogelijk zijn dat niet iedereen mee kan. Over het algemeen zoeken we bestemmingen waar het aantal deelnemers minder belangrijk is, maar soms kan het zo zijn dat om praktische redenen het aantal deelnemers beperkt is. Het is voor deze excursies dus zaak zich tijdig aan te melden. Hiervoor hanteren we het standpunt dat het moment van inschrijven leidend is, zolang de betaling binnen enkele dagen is voldaan. Om iedereen de kans te geven zich tijdig aan te melden en zich daarop voor te bereiden wordt het moment van inschrijven aangegeven via de Geo-graaf.

U dient lid te zijn van de afdeling om deel te nemen aan een excursies. We moeten u dat vragen in verband met de aansprakelijkheidsverzekering. U kunt zich hier als lid opgeven.

Hesjes
Tegenwoordig  is het in veel werkende groeves verplicht bij een bezoek een oranje reflecterend veiligheidshesje te dragen. Ook in andere groeves doen we dit voor herkenning. De excursiecommissie heeft nog veiligheidshesjes met een aantrekkelijk clublogo er op in voorraad. Deze kunnen tegen kostprijs, 5 Euro, tijdens een excursie worden gekocht.

Het reglement en voorwaarden kunt u hier vinden: Reglement en voorwaarden

U kunt het reglement ook downloaden (300Mb)

U kunt zich aanmelden voor de voorjaarsexcursies vanaf zaterdag 25 januari vanaf 17:00 uur.

Ook is het mogelijk om u tijdens de inschrijving op 25 januari al aan te melden voor de najaarsexcursie naar Bulgarije. Dit moet ook eerder gebeuren omdat de organisatie voor deze reis complexer is.

PAS OP: Ons bankrekeningnummer is veranderd: NL42 ABNA 0837970776 t.n.v. AFDELING UTRECHT

Voor de fossielenexcursies kunt u zich aanmelden vanaf 29 februari van 17:00

Afgesloten programma najaar 2019

Driedaagse fossielenexcursie De Boulonnais (Cap Blanc Nez)

20 t/m 22 september 2019

Meer lezen

Driedaagse mineralenexcursie Eifel

4 t/m 6 oktober 2019

Meer lezen
Een impressie van eerdere excursies
Back To Top