Ga naar hoofdinhoud
Excursies

Op deze site kunt u zich aanmelden voor de excursies. Nadat u het aanmeldingsformulier heeft ingevuld krijgt u aansluitend de bevestiging van de aanmelding. Later volgt per e-mail de definitieve bevestiging van de deelname, nadat duidelijk is dat er voldoende plaats is en na de betaling van de kosten. Door ondertekening van een deelnemerslijst bij de start van een excursie verklaart de deelnemer zich er van bewust te zijn dat deelname aan de excursie op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico en volgens het gestelde in het excursiereglement geschiedt. De deelnemer moet een een individuele aansprakelijkheidsverzekering hebben.

In het verleden is gebleken dat sommige excursies erg populair zijn (met name fossielenexcursies). Hierdoor is het mogelijk zijn dat niet iedereen mee kan. Over het algemeen zoeken we bestemmingen waar het aantal deelnemers minder belangrijk is, maar soms kan het zo zijn dat om praktische redenen het aantal deelnemers beperkt is. Het is voor deze excursies dus zaak zich tijdig aan te melden. Hiervoor hanteren we het standpunt dat het moment van inschrijven leidend is, zolang de betaling binnen enkele dagen is voldaan. Om iedereen de kans te geven zich tijdig aan te melden en zich daarop voor te bereiden wordt het moment van inschrijven aangegeven via de Geo-graaf.

U dient lid te zijn van de afdeling om deel te nemen aan een excursies. We moeten u dat vragen in verband met de aansprakelijkheidsverzekering. U kunt zich hier als lid opgeven.

Hesjes

Tegenwoordig  is het in veel werkende groeves verplicht bij een bezoek een oranje reflecterend veiligheidshesje te dragen. Ook in andere groeves doen we dit voor herkenning. De excursiecommissie heeft nog veiligheidshesjes met een aantrekkelijk clublogo er op in voorraad. Deze kunnen tegen kostprijs, 5 Euro, tijdens een excursie worden gekocht.

Reglementen

Het reglement en voorwaarden kunt u hier vinden: Reglement en voorwaarden

In verband met Corona is ons reglement uitgebreid: Coronareglement.

Programma najaar 2023

PAS OP: Ons bankrekeningnummer is veranderd: NL42 ABNA 0837970776 t.n.v. AFDELING UTRECHT

U kunt zich aanmelden vanaf 1 juli 17:00.

Tweedaagse gecombineerde mineralen- en fossielenexcursie naar Rheine en Osnabrück (D).

26 en 27 augustus 2023

Meer lezen

Tweedaagse mineralenexcursie Sauerland

7 en 8 oktober 2023

Meer lezen
Afgelopen excursies voorjaar 2023

Eéndaagse fossielenexcursie Maasvlakte

2 april 2023

Meer lezen

Eendaagse mineralenexcursie Groeve de la Sambre bij Landelies (België)

23 april 2023

Meer lezen

Meerdaagse mineralenexcursie Tsjechië

5-10 juni 2023

Meer lezen

Meerdaagse fossielenexcursie Solnhofen

8 t/m 11 juni

Meer lezen
Een impressie van eerdere excursies
Back To Top