skip to Main Content
Maandag 19 Maart 2018 Robin Van Der Ploeg: Klimaatverandering In Het Geologisch Verleden

Met het klimaatakkoord van Parijs hebben wereldleiders afgesproken om de opwarming van de Aarde in de 21e eeuw te willen beperken tot maximaal 2 °C, om zo de negatieve gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Maar hoe realistisch is deze doelstelling, en wat zijn de mogelijke gevolgen als we die grens van 2 °C passeren? In deze lezing zal ik laten zien hoe studies naar klimaatverandering in het geologisch verleden kunnen bijdragen aan betere voorspellingen voor de toekomst. In het bijzonder zal ik ingaan op de koolstofkringloop en de klimaatgeschiedenis van het Cenozoïcum, het tijdvak van 65 miljoen jaar geleden tot nu.

Back To Top