skip to Main Content
22-05-2017 Ben Flokstra: De Fossielen Uit Het Campanien Van Hannover

In de omgeving van Hannover bevinden zich een aantal groeves waarin maandelijks op afgesproken tijden gezocht mag worden. In deze groeves worden een groot aantal fossielen uit het Krijt (Campanien) gevonden met een enorme soortenrijkdom. In deze lezing geven we een beeld van de groeves en geologie aldaar. Vervolgens gaan we in op de gevonden fossielen in het algemeen om daarna in te zoomen op de zee-egels van Hannover.

Back To Top