skip to Main Content
20-11-2017 Bart De Weerd: De Mineralen Van Het Ertzgebergte

Al vanaf de 12e  eeuw wordt er in het Ertsgebergte naar ertsen gezocht. In het begin naar tin, kobalt en zilver maar later ook naar bismut, lood, nikkel, bariet, fluoriet en koper.

In de DDR tijd werd, in opdracht van Rusland, uranium gewonnen voor het maken van “De Bom”, waarbij ook veel radon vrijkwam. Al honderden jaren hebben mensen in deze omgeving last van de “Schneeberger ziekte” die een directe relatie heeft met het in de bodem aanwezige uranium en radon.

In de lezing laat ik jullie wat zien over de mijnbouw in en rondom Schneeberg en een groot aantal zelfgemaakte foto’s van mineralen welke we daar gevonden hebben op de storthopen van de mijnen.

Back To Top