skip to Main Content
19-06-2017 De Leden Aan Het Woord

Op de laatste bijeenkomst voor de vakantie wil de Afdeling graag het woord geven aan de leden. Het idee is dat maximaal zes leden een korte presentatie geven met een lengte van circa tien minuten (inclusief klaarzetten en beantwoorden vragen vijftien minuten). De presentatie kan gaan over een bijzondere vondst of over een geologisch interessante plaats (groeve, gebied etc). In tegenstelling tot de beste vondstverkiezing mag u ook een oudere vondst in het zonnetje zetten. In verband met de organisatie ontvangt Nico Zethof uw aanmelding & onderwerp graag uiterlijk op maandag 12 juni (snszethof@gmail.com). Indien de belangstelling erg groot is zal gekeken worden naar een evenwichtige verdeling over de verschillende aandachtsgebieden.

Back To Top