Paleotime

Op zondag 13 paleotime-webnovember 2016 organiseert Hona vzw in samenwerking met forum Fossiel.net, de Paleobiologische Kring en Geologische Vereniging Limburg hét grootste paleontologische evenement van de Benelux, genaamd PaleoTime op de Remysite in Wijgmaal nabij Leuven (Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, België). Iedereen is welkom van 10u tot 17 u en de toegang is helemaaal gratis.

PaleoTime is hét grootste paleontologisch evenement van de Benelux! PaleoTime is er voor en door mensen met interesse in fossielen. Bij PaleoTime voelt zowel de verzamelaar, de citizen-scientist als de wetenschapper zich helemaal thuis: PaleoTime zorgt immers voor onovertroffen ‘paleontology quality time’! Deze editie staan meer dan 45 standhouders uit verschillende landen voor u klaar. Zij bieden een zeer divers en gevarieerd aanbod aan, van ammonieten en trilobieten tot haaientanden en dinosaurusbotten, van recente tot antiquarische lees- en determinatieboeken, wetenschappelijke literatuur, preparatiemateriaal, loepjes, hamers, opbergdoosjes, staandertjes, … en bovenal een berg aan nuttige tips & tricks. PaleoTime has it all!

PaleoTime wil meer zijn dan louter een fossielenbeurs! We hebben onze eigen deontologische code waarbij we zoveel als mogelijk vervalsingen en illegaal het land uitgesmokkelde fossielen proberen te weren. Veel van onze standhouders staan ook open om te ruilen. Je kan dit zien aan een speciaal kenteken op hun stand. PaleoTime wil ook de onderlinge uitwisseling van ervaring en kennis stimuleren, zowel tussen verzamelaars onderling als tussen verzamelaars en wetenschappers. Daarom houden we tijdens de beurs ook een lezingenreeks, de PaleoTime Lectures.

Drie korte (30 min) krachtige en bovenal boeiende lezingen over een actief wetenschappelijk onderwerp gebracht door goedgebekte wetenschappers en/of citizen-scientists en dat op een zeer verstaanbaar niveau. We zijn verheugd u de volgende sprekers aan te kunnen bieden: Prof Jan Smit, geoloog Pim Kaskes en trilobietenspecialist Allart van Viersen. Wij kijken alvast uit naar de laatste nieuwtjes over de Krijt/Tertiair grens, over Trix de Nederlandse Tyrannosaurus rex en over de trilobieten van Vireux!

Adres: Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal (Leuven), België.

Wanneer: Zondag 13 november 2016 van 10h-17h.

Met de auto: Autostrade E314 Leuven-Lummen, afrit 20 Wilsele – Kessel-Lo. Komende vanuit Leuven: aan de afrit links opdraaien. Komende vanuit Lummen: aan de afrit rechts opdraaien (richting Wilsele). Na 200m aan de verkeerslichten rechts afslaan (Aarschotsesteenweg, N19). Na 1.8 km aan de volgende verkeerslichten (aan EURO nachtwinkel, wegwijzer Wijgmaal) links inslaan (Weggevoerdenstraat). Blijven volgen tot net voorbij de spoorwegovergang. Parking zoeken. PaleoTime vindt u in het grote rode gebouw het dichtst bij de spoorweg (zie foto).

Parking is er zowel rechtover de ingang van het beursgebouw, aan de overkant van de straat en aan weerszijde van het station van Wijgmaal (50 m).

Reistijd: Vanuit Antwerpen: 45 min, vanuit Gent: 55 min, vanuit Luik: 45 min, vanuit Brussel: 20 min.

Met de bus: Neem vanuit Leuven bus 5 en stap af aan halte Wijgmaal Station, rijstijd: 20 min.

Met de trein: Stoptrein Leuven-Mechelen, halte Wijgmaal. Vertrekkende vanuit Leuven: 1e stopplaats (4 min), Vertrekkende vanuit Mechelen: voorlaatste halte.

De toegang tot PaleoTime inclusief de PaleoTime Lectures is volledig gratis. Ook de parking is gratis. Echter, het organiseren van PaleoTime kost natuurlijk handenvol geld, o.a. de huur van de zaal, de huur van tafels, het maken van reclame…PaleoTime wil vooral een educatief en non-commercieel evenement zijn en blijven, en is daarom volledig afhankelijk van de vrije bijdragen van de standhouders, de vrije bijdragen van de bezoekers en de opbrengst van de verkoop van drank en eten (aan democratische prijzen) in de cafetaria. Steun PaleoTime met uw komst op zondag 13 november. Indien u nog mensen kent die mogelijks interesse hebben in PaleoTime, gelieve hun deze email door te sturen. Dank bij voorbaat.

Meer info op : www.hona.be en de PaleoTime facebookpagina (https://www.facebook.com/defossielenbeurs/)

 

EN FRANçAIS:

Le dimanche 13 Novembre 2016, Hona vzw, en coopération avec le forum Fossiel.net, De Paleobiologische Kring et Geologische Vereniging Limburg organisent le plus grand événement paléontologique du Belgique, appelé PaleoTime, sur le site Remy à Wijgmaal près de Leuven (Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, Belgique). Tout le monde est le bienvenu de 10h à 17h sur notre bourse réservé uniquement aux fossiles organisé pour et par amateurs de la paléontologie. L’admission est gratuite ! Cette année, la grande nouveauté est l’introduction d’une série de conférences, donné par des professionnels ou citizen-scientists.

PaleoTime est le plus grand événement paléontologique du Benelux! PaleoTime est là par et pour des amateurs des fossiles. A PaleoTime, le collectionneur, le citoyen-scientifique et le scientifique se sent à l’aise : après tout, PaleoTime offre du temps paléontologique de qualité inégalée. Cette édition, on accueille plus de 45 exposants de différents pays. Ils offrent une gamme très diverse et variée d’ammonites et trilobites, aux dents de requin et os de dinosaures, de la littérature scientifique ancien et récent, du matériel de préparation, des loupes, marteaux, boîtes de rangement, … et surtout beaucoup de conseils utiles et astuces. PaleoTime offre tout!

Paleo Temps veut être plus qu’un simple salon de fossiles! Nous avons notre propre code éthique ; c’est-à-dire : ne pas de faux fossiles, ni de fossiles trafiqués ou sortie illégal d’un pays. Un grand nombre de nos exposants sont également ouverts aux échanges, indiqué par un badge spécial sur leur stand. PaleoTime veut aussi encourager l’échange d’expériences et de connaissances entre les collectionneurs eux-mêmes, et entre les collectionneurs et les scientifiques. Par conséquent, nous tenons une série de conférences, les PaleoTime Lectures. Trois conférences de courte durée (30 min), puissantes et les plus fascinantes sur un sujet scientifique active enseignées par des scientifiques ou citoyens-scientifiques éloquents à un niveau très audible. Nous sommes heureux de fournir les orateurs suivants: le professeur Jan Smit, géologue Pim Kaskes et spécialiste de trilobites Allart van Viersen. Nous attendons avec impatience les mises à jour du limite Crétacé/Tertiaire, de Trix le Tyrannosaurus rex néerlandais et les trilobites de Vireux!

Adresse: 4b Remylaan, 3018 Wijgmaal, Belgique.

Comment y arriver?

En voiture: Autoroute E314 Louvain-Lummen, sortie 20 Wilsele – Kessel-Lo. En venant de Louvain: prenez à gauche à la sortie. Venant de Lummen: prenez à droite à la sortie (direction Wilsele). Après 200 m aux feux rouge, prenez à droite (Aarschotsesteenweg, N19). Après 1,8 km au prochain feu rouge (EURO magasin de nuit, panneau Wijgmaal) prenez gauche (Weggevoerdenstraat). Continuez jusqu’après le passage de chemin de fer. Vous êtes arrivé. Cherche un place pour se garer (suffisament du parking gratuit). Vous trouverez PaleoTime dans le grand bâtiment rouge le plus proche du chemin de fer.

Voyage: 45 min de Liège: 20 min de Bruxelles.

En train: Prendre le train Leuven-Mechelen, arrêtez Wijgmaal. A partir de Louvain: 1er arrêt (4 min) Départ de Mechelen: avant-dernier arrêt. En Bus : du gare de Leuven prends le bus ligne 5, arrêt ‘Wijgmaal station’.

L’accès à PaleoTime y compris les PaleoTime Lectures est entièrement gratuit.

Cependant, l’organisation PaleoTime coûte évidemment beaucoup d’argent, y compris la location de la salle, la location de tables, faire de la publicité … PaleoTime est principalement un événement éducatif et non commercial et exprime sont vouloir de le rester. PaleoTime est donc complètement dépendante de la libre contributions des exposants, les contributions libres des visiteurs et le produit de la vente d’aliments et de boissons (à des prix raisonnables) dans la cafétéria. Soutenez-nous de venir visiter PaleoTime. SVP, si vous connaissez des gens intéressés, svp passe leur ce émail. Merci d’avance.

Plus des info sur : www.hona.be et le facebook du PaleoTime (https://www.facebook.com/defossielenbeurs/)