skip to Main Content
Bestuur
  • Voorzitter: W.D. (Wim)  Zondag.  E-mail: Wim Zondag
  • Secretaris: N. (Nico) Zethof.  E-email: Nico Zethof
  • Penningmeester: I.C.C (Ingrid) Heck. E-mail: Ingrid Heck
  • Bestuurslid: B. (Betsy) Ooms. E-mail:Betsy Ooms
  • Bestuurslid en ledenadministratie: B. (Ben) Flokstra. E-mail: Ben Flokstra
Excursiecommissie
Werkgroepen

Twee werkgroepen zijn actief met een eigen programma.

Geo-graaf

Redactie:

Aanleveren kopij: geograaf@hotmail.com of rechtstreeks aan Ben Flokstra. Zie aanleveren kopij voor informatie hoe kopij aan te leveren.

Ledenadministratie
Bibliotheek

Zie ook: info bibliotheek

Website en nieuwsbrief
Back To Top