skip to Main Content

Lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en  met 31 december. Opzegging kan op ieder moment bij de secretaris en/of ledenadministratie. Er wordt geen restitutie van contributiegelden verleend, opzeggers ontvangen (in principe) het lopende kalenderjaar nog de Geo-graaf.

Het lidmaatschap geeft recht op deelname aan de  activiteiten van de NGV afdeling Utrecht en ’t Gooi (excursies, bijeenkomsten, werkgroepen…). U ontvangt tevens het tijdschrift Geo-graaf, dat 5x per jaar uitkomt

Contributie
Leden/gezinsleden, per adres: € 20,00 (buitenland €27,00) per jaar en jeugdleden € 11.00 per jaar.  Bankrekening : NL19 INGB 0004748313 N G V AFD UTRECHT EN -T GOOI. Eenmalig inschrijfgeld nieuwe leden: € 4,50 en voor jeugdleden € 3,50.

Machtiging automatische incasso
Wij verzoeken u vriendelijk de machtiging voor automatische contributiebetaling in te vullen. De instructies daarvoor en het machtigingsformulier kunt u hier vinden. Ook het formulier om de machtiging in te trekken is hier te vinden.

Privacyreglement
Ons privacyreglement kunt u hier vinden.

Back To Top