Skip to content

Lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en  met 31 december. Opzegging kan op ieder moment bij de secretaris en/of ledenadministratie. Er wordt geen restitutie van contributiegelden verleend, opzeggers ontvangen (in principe) het lopende kalenderjaar nog de Geo-graaf.

Op 1 januari 2024 hebben wij ons als afdeling Utrecht en ’t Gooi aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Geologische Activiteiten (GVLA). De nieuwe naam van onze afdeling wordt Geologische Vereniging Midden-Nederland (GVMN). In de rest van deze pagina wordt de nieuwe naam al gebruikt. We onderscheiden met ingang van 1 januari 2024 een aantal verschillende lidmaatschappen:
  1. Volledig lidmaatschap, u bent dan lid van de Geologische Vereniging Midden-Nederland (GVMN) en lid van de Landelijke Vereniging voor Geologische Activiteiten (verder LVGA). U kunt dan deelnemen aan alle activiteiten van de afdeling en van de LVGA.
  2. Beperkt lidmaatschap, u bent dan lid van de Geologische Vereniging Midden-Nederland (GVMN) en beperkt lid van de LGVA. U kunt dan deelnemen aan alle activiteiten van de afdeling en bent verzekerd via de LVGA.
  3. Begunstiger/donateur, u bent dan lid van de Geologische Vereniging Midden-Nederland (GVMN). U kunt deelnemen aan de bijeenkomsten, maar niet aan de excursies (ivm verzekering). U heeft ook geen stemrecht.

Alle lidmaatschappen ontvangen tevens het tijdschrift Geo-graaf, dat 5x per jaar uitkomt

Contributie

  1. Volledig lidmaatschap. Als u lid bent van de LVGA dan bedraagt de afdelingscontributie voor leden/gezinsleden, per adres: € 22,50 (buitenland €29,50) per jaar en voor jeugdleden € 12,50 per jaar.  Bankrekening : NL19 INGB 0004748313 N G V AFD UTRECHT EN -T GOOI. Contributie van de LVGA (40,00 per jaar) dient uzelf aan de LVGA te betalen.
  2. Beperkt lidmaatschap. Als u geen lid bent of wilt worden van de LVGA dan is de contributie gelijk aan de bedragen in punt 1, met een extra heffing van € 4,00 voor het beperkt lidmaatschap van de LVGA. Dat betekent voor leden/gezinsleden, per adres: € 22,50 + € 4,00 (in verband met de verzekering) voor beperkt lidmaatschap LVGA (buitenland €29,50 + € 4,00 voor beperkt lidmaatschap LVGA) per jaar en voor jeugdleden € 12,50 + € 4,00 voor beperkt lidmaatschap LVGA per jaar.  Bankrekening : NL19 INGB 0004748313 N G V AFD UTRECHT EN -T GOOI.
  3. Begunstiger/donateur. Voor leden/gezinsleden, per adres: € 22,50 (buitenland €29,50) per jaar en voor jeugdleden € 12,50 per jaar.  Bankrekening : NL19 INGB 0004748313 N G V AFD UTRECHT EN -T GOOI.

Jeugdleden zijn leden met een leeftijd t/m 17 jaar, in het jaar dat ze 18 worden worden ze gewoon lid.

Machtiging automatische incasso
Wij verzoeken u vriendelijk de machtiging voor automatische contributiebetaling in te vullen. De instructies daarvoor en het machtigingsformulier kunt u hier vinden. Ook het formulier om de machtiging in te trekken is hier te vinden.

Privacyreglement
Ons privacyreglement kunt u hier vinden.

Back To Top